EOK Wushu treeneri kutsekomisjoni info leht

Sellelt lehelt leiate informatsiooni EOK Wushu treenerite kutsekomisjoni töö ja vajaliku teabe nende kolme spordiala treeneritele esitatavate nõuete kohta.

EOK info treenerikutse kohta: https://www.eok.ee/treenerid

Kutsekomisjoni kooseis: http://www.sport.ee/et/kutsekomisjonid

Priit KÕRVE – komisjoni  esimees (Wushu esindaja)

Priit Vene – EOK esindaja

Dmitry STASHEVICH,

Grigori KISSELJOV,

Viktor Palmet

Kutsekomisjoni koosolekud:

Eksamid 2018 aastal:

 

Juhend taotluse esitamiseks “siin”

Wushu kutseeksam ….. kell …. aadressil Toompuiestee 17A, Tallinn, sissepääs hoovist. Eksamile pääsuks peavad soovijad esitama oma dokumendid õigeaegselt ja tasuma eksami tasu.

Doc kogumine ja esitamine taastaotlejatele/taastõendajatele

Korrektsed dokumendid koos eksamitasu maksmist tõendavate väljavõtetega tuleb esitada hiljemalt nõutud kuupäevadel hiljem esitatud taotlused lähevad automaatselt edasi järgmise eksami taotluste hulka.

Nõutavad dokumendid:

Vormi kohane taotlus (alates 2017 elektrooniliselt) ja CV, täiendavalt esitada taotluses loetletud dokumendid ja nende koopiad koos eksamitasu maksmist tõendavate väljavõtetega. Kindlasti peavad esitatud olema erialast ja üldainete  treeneri koolitust läbimist soovitaval tasemel tõendavad dokumendid.

NB! alates 2016 aastast tuleb kutsetaotlus või taastaotlemise avaldus täita internetis “juhend“.

NB! Dokumentide esitamisega hilinemise korral neid eksamile ei lubate.

Oluline: 1 põhieksam läbikukkumisel võimalus sooritada kuni 2 korduseksamit 50% eksamitasude maksmisel. Kui kutse taotleja kukub kolmel korral eksamil läbi siis edaspidi eksamile pääsemiseks peab ta taotletava kutse taseme jaoks nõutavad koolitused uuesti läbima.

Eksamitasud tuleb kanda “Eesti Sportliku ja Traditsioonilise Wushu Föderatsioon” arvele konto nr Swedbank IBAN: EE942200221041007825

Eksami tasude määrad :

Tase – EUR

3 tase abitreener (I tase) – 32

4 tase nooremtreener (II tase) – 38

5 tase treener (III tase) – 45

6 tase vanemtreener (IV tase) – 58

7 tase meistertreener (V tase) – 64

8 tase eliittreener

Kutsete nõudesd:

Wushu I tase ja II tase

 

Kontakt:

Priit Kõrve: priit@kungfu.ee ; 56465203